Lisans: 
1988- 1992  Kara Harp Okulu;
1992-1996 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yüksek Lisans: 
2003-2004 Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
2006-2007 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi AB Hukuku

Hukuki Mesleki Tecrübe: 
1996 yılında hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, 1998 yılında askeri hakimlik sınavını kazanarak askeri hakim subay olarak askeri mahkemelerde üye hakim ve mahkeme başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcılığında, başsavcı yardımcısı olarak görev yapmış, hakim albay rütbesinde 2013 yılında emekli olarak, avukat olarak çalışmaya başlamıştır.