Kişisel Bilgiler                                                             
1970 yılında Van’da doğan Tezer Türkay GÜVEN, 
Isparta Senirkent nüfusuna kayıtlı olup, evli ve iki çocukludur. 

Eğitim Durumu:
1988 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 
1992 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 
1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 
2005 yılında Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Lozan Barış Antlaşması Çerçevesinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Değerlendirilmesi” konulu tezli Yüksek Lisans, 
2006-2007 yıllarında Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Avrupa Birliği Hukuku” konulu Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 
İngilizce bilmektedir.
7101 sayılı kanun kapsamında (İKK’nun 285-309’ncu maddeleri): “Konkordato Uygulaması ve Konkordato Komiserliği” eğitimi almış olup, Konkordato Komiseri sertifikasına sahiptir.

Mesleki Tecrübe:
1999-2014 yılları arasında Askeri Hakim olarak Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kadrolarda Askeri Savcılık, Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı, Askeri Adalet Müfettişliği görevlerini yürütmüştür.
Emekli olduğu 2014 yılından itibaren E ve T Hukuk Bürosu’nun 2 kurucu ortağından biri olarak, Ankara Barosu’na kayıtlı serbest Avukat olarak çalışmaktadır.