Hukuk büromuz 2014 yılında Ankara merkezli olarak, askeri hakimlik, savcılık tecrübelerinden sonra emekli olarak avukatlığa başlayan ortaklar tarafından kurulmuştur. 
Kadromuzda bulunan avukatlar, aldıkları akademik eğitim formasyonu ve hakimlik-savcılık geçmişleri nedeniyle, risk ve kriz yönetimi, tek başına karar verme ve sorumluluk alma, birlik ve ekip ruhuna sahip olma gibi alanlarda teorik ve pratik uygulama imkanı bulmuşlar; ticari davalar, alacak takipleri, iş yeniden yapılandırma süreçleri, proje yönetimi ve elektronik dönüşüm alanlarında uygulama yapma imkanları olmuş, hakimlik mesleği sırasında çok yönlü düşünme, adalet duygusundan ayrılmama, verdiği kararı gerekçelendirme ve ifade etme konularında uygulama yapmışlar, hukuk danışmanlığı görevleri sırasında da savunuculuk, karar vericiye en uygun ve sağlıklı bilgi aktarımı, doğrudan yönetim sürecine etki etme, müzakerelere katılma, temsil, çok boyutlu değerlendirme gibi konularda kendilerini geliştirme fırsatı yakalamışlardır. 
Büro olarak, gerek bünyesinde bulunan hukukçular aracılığı ile gerekse çözüm ortağı olarak birlikte çalıştığı, mali müşavirler, akademisyenler vasıtası ile özellikle, Ceza Hukuku, İdare Hukuku  Ticaret Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku,  Bilişim hukuku, Sağlık Hukuku, Spor Hukuku gibi belirli alanlarla birlikte genel hukuk alanında da  hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. 
Büromuz halen İstanbul, Kocaeli (Gebze), Malatya ve Ankara’da faaliyet gösteren birçok şirkete hukuki danışmanlık hizmeti vermekle birlikte, gerçek ve tüzel kişilerin taraf oldukları davalarda da Müvekkillerinin tüm hak ve menfaatlerini koruyacak her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.