EveT Hukuk Bürosu

Büro olarak, gerek bünyesinde bulunan hukukçular aracılığı ile gerekse çözüm ortağı olarak birlikte çalıştığı, mali müşavirler, akademisyenler vasıtası ile özellikle, Ceza Hukuku, İdare Hukuku Ticaret Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Bilişim hukuku, Sağlık Hukuku, Spor Hukuku gibi belirli alanlarla birlikte genel hukuk alanında da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Faaliyet Alanları


Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Ceza Hukuku

İdare Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

İcra - İflas Hukuku

Kişiler, Aile ve Miras Hukuku

İmar Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sağlık Hukuku

Sigorta Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Yabancılar Hukuku

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru